Lớp CBQL cấp 4 đi học tập thực tế tại Công ty MBT

Vừa qua, ngày 10/05/2018, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên đã tổ chức cho lớp Cán bộ quản lý cấp 4 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đi học tập thực tế tại Công ty Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ nội dung khóa học “Đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 theo chương trình khung của EVN” được phối hợp tổ chức giữa Trường Đại học Điện lực với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Một số hình ảnh của buổi học thực tế:

Dưới sự hướng dẫn và giới thiệu chi tiết và tận mắt chứng kiến từng khâu quá trình sản xuất ra các loại máy biến thế, các học viên đã thu được nhiều kiến thức thực tế bổ ích phục vụ cho công tác của mình sau này. Buổi học tập thực tế kết thúc thành công tốt đẹp./.

TT ĐTTX

Bạn cần hỗ trợ?