Lớp CBQL cấp 4 của EVNNPC miền Bắc đi học tập thực tế tại Công ty Điện lực Nghệ An

Vừa qua, từ ngày 30/05/2018 đến ngày 03/06/2018, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – Trường Đại học Điện lực đã tổ chức cho lớp Cán bộ quản lý cấp 4 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đi học tập thực tế tại Công ty Điện lực Nghệ An. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ nội dung khóa học “Đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 theo chương trình khung của EVN” được phối hợp tổ chức giữa Trường Đại học Điện lực với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Đây là lớp thứ hai trong 07 lớp Đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Trường Đại học Điện lực tổ chức theo Quyết định số 901/QĐ-EVNNPC ngày 04/4/2018. Thời gian học từ ngày 7/5/2018 đến ngày 26/6/2018. Số lượng học viên của lớp là 69 người.

Một số hình ảnh của buổi học tập thực tế tại Nghệ An:

Mục đích của chương trình học tập thực tế tại Công ty Điện lực Nghệ An là để tạo sự liên kết giữa kiến thức lý thuyết và thực tế trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của ngành Điện cho các học viên. Với sự hợp tác chân thành và nhiệt tình của Công ty Điện lực Nghệ An, buổi học tập thực tế đã thành công tốt đẹp, các học viên đã thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác của mình sau này./.

TT ĐTTX

Bạn cần hỗ trợ?