Lớp CBQL cấp 4 đi học tập thực tế tại Công ty Điện lực Hải Phòng

Vừa qua, từ ngày 30/05/2018 đến ngày 03/06/2018, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên đã tổ chức cho lớp Cán bộ quản lý cấp 4 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đi học tập thực tế tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ nội dung khóa học “Đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 theo chương trình khung của EVN” được phối hợp tổ chức giữa Trường Đại học Điện lực với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Một số hình ảnh của khóa học thực tế:

Với sự hợp tác chân thành và nhiệt tình của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, các học viên đã thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác của mình sau này. Buổi học tập thực tế kết thúc thành công tốt đẹp./. 

TT ĐTTX

Bạn cần hỗ trợ?