VBPQ

1. Luật giáo dục Đại học - Download here

2. Quy định về LT trình độ Trung cấp, Cao đẳng và ĐH của TTgCP - Download here

3. Quy định về liên kết đào tạo trình độ ĐH của Bộ GD&ĐT - Download here

4. Quy định về liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ và ĐH của Bộ GD&ĐT - Download here

5. Thông tư 06 ban hành Quy chế đào tạo VLVH trình độ ĐH của Bộ GD&ĐT - Download here

6. QĐ ban hành Quy chế Đào tạo LT các trình độ của Trường ĐHĐL - Download here

Bạn cần hỗ trợ?