Thông tin Đào tạo

- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học ĐH ngành CNKTĐ-ĐT hình thức VLVH năm 2022 (Tải xuống)

- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNKTĐ-ĐT hình thức Vừa làm vừa học đợt 21 năm 2022 (Tải xuống)

- Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNKTĐ-ĐT hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022 (Tải xuống)

- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học ĐH ngành CNKTĐ-ĐT hình thức VLVH năm 2021 (Tải xuống)

Bạn cần hỗ trợ?